BURÇ İLMİNİN ANA HATLARI

Burç İlmi semanın katlarını şöyle ifade eder.

1.ci kat semada Ay: Duygular ve tabiat
2.ci kat semada Merkür: Fikir ve zeka
3.cü kat semada Venüs: Hayal ve fikirleri Şekillendirme
4.cü kat semada Güneş: idrak, benlik
5.ci kat semada Mars: vehim
6.cı kat semada Jüpiter: Himmet, Rizik
7.ci kat semada Satürn: Akıl (Maddeye dönük bir akıl)
7.ci kat semada Siron: İman nuru ve Himmet
7.ci kat semada Uranüs: Yüksek akıl (Madde ötesine)
7.ci kat semada Neptün: Yüksek hayal ve sezgi
7.ci kat semada Pluton: İlahi var etme ve yok etme

Gezegenleri iki grupta inceleyebiliriz.

Birinci grup:

Güneşe yakın mesafede olanlar. Bunlar iç gezegenlerdir. Boyutları küçük ama yoğunlukları fazladır.

AY – MERKÜR – VENÜS – MARS

ikinci grup:

Güneşten uzak dış gezegenlerdir. Bunlar, boyutları itibariyle büyük fakat yoğunlukları düşüktür.

JUPİTER – SATÜRN – NEPTÜN – URANUS

Jüpiter en dev olanıdır. Büyüklük sıralamasında ikinci Satürn dür. Bunların etraflarında halkaları da vardır.

PLUTON ise hem en ufak ama yoğunluğu çok yüksek, hem de güneşten en uzak olanıdır. 6 milyar kilometreye yakın bir mesafede ….

Şiron ise dev bir kuyrukluyıldızdır …

Burçların yaymış olduğu ışın türleri esas olarak 4’e ayrılır.

ATEŞ HAVA SU TOPRAK
KOÇ İKİZLER YENGEÇ BOĞA
ASLAN TERAZİ AKREP BAŞAK
YAY KOVA BALIK OĞLAK

Şimdi önce bu dört Gruptan söz edelim;

“ATEŞ” gurubunun en bâriz özelliği, bu guruptan olan kişilerin kendini beğenmiş, gururlu, dediğim dedik, bir yapıda olmalarıdır. Daima çevrelerine hükmetmek isterler. Hep zirveye tâliptirler.

“HAVA” gurubunun özelliği ise havai bir tip olmalarıdır. Sebatkâr olmazlar. Her konuya dönüktürler. Fakat bir süre sonra o konudan bıkıp başka bir konuya merak sararlar. Fedakar ve Çevreyi düşünen tiplerdir.

“SU” gurubunun ortak özelliği ise son derece duygusal bir kafa yapısına sahip olmalarıdır.

“TOPRAK” gurubu insanların ortak özelliği ise sabit fikirli ve genelde maddeye dönük, paraya bağlı olmalarıdır.

Dikkate alınması gerekli en önemli husus, esas itibariyle herkesin iki ana burcu vardır;

A-“Ana” ya da “İç” burcu.

B-“Yükselen” ya da “Dış” burcu.

Biz daima karşımızdaki kişide, onun “dış burcundan” yani “yükselen” burcundan gelen özellikleri görürüz. Ve kişi daha büyük çoğunlukla dış burcunun getirdiği özellikler istikametinde yaşar. İnsanların çok büyük çoğunluğunda “İç” burcu ile “dış” burcu farklıdır. Bundan dolayı da siz kendinizin veya karşınızdaki kişinin sadece “İç” burç özelliklerine vakıf olursanız, çoğunlukla o kişide bunları göremezsiniz!. Zira önce de yazdığımız gibi, kişinin davranışları, mizâcı tamamıyla “dış” burcunun yani “yükselen” burcunun etkisi altındadır. Günümüzde insanların burçlar konusunda şöyle uzaktan bir bakıp sonra da inanmadan geçmelerinin ana sebebi bu “dış burç” ya da “Yükselen” burç konusunda bilgilerinin olmayışında yatar.

Burç ilmine göre, kişi 35-40 yaşlarından sonra iyice “yükselen” burcun kapsamına girmekte ve bu kişinin kişiliği yüzde 70-75’e varan nispetlerde “dış” burcuna dönüşmektedir.Bu sebeple karşımızdaki kişiyi doğduğu tarih itibariyle edindiği iç burç yönünden ziyade, doğduğu saat itibariyle edindiği dış burç yönünden tanımak zorunluluğu söz konusudur.

Bir kişinin iç ve dış burçları şöyle çaprazlaşabilir;

İÇ BURCU DIŞ BURCU
ATEŞ ATEŞ
ATEŞ HAVA
ATEŞ SU
ATEŞ TOPRAK

Ateş grubundan birincisinde olan kişi son derece Bencil, yaşamdan önce kendisini düşünen, dünyanın kendi da sadece kendi menfaatinin gerektirdiği biçimde bir yaşamı tercih çevresinde dönmesini isteyen, istekleri olmayınca eden kişi olacaktır.

İç ateşe dış hava gelir ise, bu defa yukarıdakine benzer düşüncelere sahip olmasına rağmen, bu kişi yaşamında havai meşrebi olacak, kolay kolay âdetlere bağlı kalmayacak; çevresine yararlı faaliyetlerde, kendini fazla düşünmeden, bir takım davranışları ortaya koyabilecektir.

Ateş iç’e Su dış Burçlara gelince. Yani Koç veya Aslan Yahut da Yay gibi bir iç Burca sahip olmasına rağmen, dışarıya bir Yengeç ya da Akrep veya Balık düşmesi hali. Hayatı sıkıntı ve huzursuzluğa namzet bir kişi geliyor demektir. Zira içteki ateş kaynaklı yapı dıştaki su nitelikli kapayıcı yapı yüzünden sürekli bastırılır. Bu da kişide büyük oranda bir takım iç sıkıntıları meydana getirir. Bu tesirler bazen çok artar, bazen de nispeten geriler.

Ateş içe rast gelen toprak dış da gene nispeten yukarıda saydığımız gibidir; ancak üsttekinde görülen şiddetli sıkıntılar ve bunalımlar bunlarda daha azdır. Kafada cömert olan bu kişi fiiliyatta kolaylıkla para harcayamaz. Çevrenizde gördüğünüz bildiğiniz zenginlerin yüzde doksana yakınının dış burcu toprak gurubundan olan boğa veya oğlaktır. Ya da haritasında toprak gurubu, bu burçlarında birkaç güçlü planet mevcuttur. Veya 2. Evinde bıraktı getiren güçler mevcuttur.

Esasen burada konuya sadece bazı örnekler vermek istediğimiz için detaylara fazla girmeyeceğiz.

Gelelim Hava içe düşen dışlara…

İÇ BURCU DIŞ BURCU
HAVA ATEŞ
HAVA HAVA
HAVA SU
HAVA TOPRAK

Hava gurubundan olan bir beyinin en bâriz özelliği insanlığa yardımı, yararlı olmayı düşünen bir kafa sahibi olmasıdır. Yaşamı oldukça objektif olarak seyredip Değerlendirmeye çalışır, hoşgörülüdür. Ancak bütün bunlara rağmen dışa gelen ateş bu durumdaki havayı son derece gururlu kendini beğenmiş bir görüntüye sokar.

İç kova ise son derece akıllı ve kendini beğenmiş bir tip; iç ikizler ise zeki ve gururlu bir ucu oluşur. Terazi’deyse doğru bildiğini dom dom söyleyen kimseden çekintisi olmayan bir tip ortaya çıkar. İç havaların genel bir diğer karakteristiği, zaman zaman kendilerini sanki bu dünyanın değil de başka bir dünyanın insanı imiş gibi hissetmeleridir.

Şayet iç havaya karşılık dışa bir su gelirse görüntü hayli farklı olur. Zira, kafadaki özgür düşünce, dıştaki duygusal ve bağımlı bir karakter ile kayıtlanmış olur. Özgür kafa, dış yengeç ise evine, ailesine bağımlı onlar için kendini harcayan bir tip oluşturur.

Dış Akrep olursa bu defa duygusal davranışlardan kurtulamayan fakat oldukça özgür davranışlar ortaya koyabilen, iradeli ve tahakkümcü bir tip düşer. Bunu ancak kararsız eden içe düşecek bir ikizlerdir. Dışa düşen bir balık ise özgürce yaşamın zevklerine yönelebilen bir ipucu oluşturur.

Hava gurubu burçlar içinde akıllı olan Kova, zeki olan İkizler, sevgi dolu olan da Terazidir.
Esasen burçlar içinde en güçlü akıl, kova insanında mevcuttur.

Dışa düşen toprağa gelince … Şayet boğa düşerse, yeme – içme ve sohbet zevklerine Düşkün, kazanca yönelik hırsı fazla bir ipucu çıkar. Başak düşerse hırslı, hareketli, düzenli kazanca dönük araştırmalar içinde bir kişi olur. Ama ne yapsa bir boğa gibi para yönünden şanslı olamaz; zaman zaman eline para geçer fakat arkasından büyük miktarlarda kaybeder. Oğlak da ise kararlı, olgun, hoşgörülü, yardımsever fakat parasına da çok bağlı bir tip oluşur. Eğer Oğlak’ın içine Kova düşmezse, Oğlak karakteristiği hemen bütün Burçlara hâkim duruma geçer.

İÇ BURCU DIŞ BURCU
SU ATEŞ
SU HAVA
SU SU
SU TOPRAK

Su gurubunun genel karakteristiği son derece duygusallıktır. Bu Duygusallık dışa rastlayan bir ateşle birlikte genellikle kontrol edilemeyen Taşkın davranışlara kadar uzanır. “Meczup yapılı” denen kişilerin yüzde 90’ı iç burcu su, dış burcu ateş gurubu olanlardan çıkar.

Bu kişiler hayatta en çok pişmanlık duyan kişilerdir. Çok defa duygusallıkları yüzünden ve kendilerini kontrol edememeleri yüzünden istemedikleri davranışları ortaya koyup, sonra da bundan büyük pişmanlık duyarlar. Tam anlamıyla Taşkın tiplerdir. Esasen iç dünyalarında son derece merhametli, Müşfik kimselerdir.

İç suya isabet eden bir dış hava ise en büyük hayırseverlerin ortaya çıkmasına sebep olur. Zira hava gurubu eli açıklığı verir buna bir de son derece merhametli düşünce gelirse eşittir hayırseverliliktir. Toprak dışa gelince ise. Duygusal ama kendi menfaatine dönük; son derece mütevazi, fakat menfaatine halel gelme ihtimali karşısında da kaplan kesilen bir tip ortaya çıkar.

İÇ BURCU DIŞ BURCU
TOPRAK ATEŞ
TOPRAK HAVA
TOPRAK SU
TOPRAK TOPRAK

Toprak gurubuna bir dış ateşin gelmesi genellikle gen Taşkın bir Tipin ortaya çıkmasına yol açar. Ancak bu tip su gurubundaki kadar kontrolsüz değildir. Ayrıca su gurubundaki taşkınlıkların kökeninde Duygusallık olmasına karşılık; toprak gurubunun kökeninde ise menfaatler yatar genellikle.

Havanın dışa gelmesi halinde ise, kafadaki maddecilik ele kadar uzanmaz ve “sanki eli açık” bir görüntü ortaya çıkar. Oysa Esasen bu kişi kafaca hayli maddecidir.Dış suda ise merhametli, acıyan ama yardımları küçük miktarları geçmeyen tipler görülür. Toprağa rastgelen dış toprağa gelince. Son derece mütevazi ama adeta “varyemez” tipleri görürsünüz. Genellikle de zenginlerdir.

Şimdi görüldü ki dört içe düşen dört ayrı dış yapı itibariyle toplam 16 grup insan çıktı. Bunu biraz daha detaylandırmak gerektiğinde, ikinci basamakta 144 ana grup ile karşılaşırız. Ki her insan bu 144 Gruptan birindedir.

Mesela iç Koç’tur, dış Aslan’dır, yani ateşe ateş; veya iç Kova’dır, dış Yay, yani havaya ateş; yahut Yengeç’tir iç, dış Oğlak, yani suya toprak vesaire gibi.Demek ki herkesin “İki ana burç gurubu” vardır.